Au fost gasite in total 195 rezultate!
Categorie :
Judet: București
Localitate:
Apartament
Municipiul București, București
Data licitație: 20.11.2017 13:00
452.175,00 RON

Imobil inscris in C.F. nr. 226700-C1-U53 ( CF vechi 78046 ), localitatea Bucuresti, nr. cadastral 16808/1/23, apartament compus din 3 camere si dependinte avand SU 96,71 mp, cota indiviza de 25,94 mp spatii comune si 23,10 mp cota indiviza teren afer

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
20.10.2017
Apartament
Municipiul București, București
Data licitație: 20.11.2017 13:00
262.350,00 RON

Imobil inscris in C.F. nr. 226123-C1-U4 (nr. CF vechi 887), localitatea Bucuresti, nr. cadastral 906/5, apartament 3 camere si dependinte avand SU 68,07 mp; teren aferent atribuit in folosinta 14,42 mp

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
20.10.2017
Teren
Municipiul București, București
Data licitație: 20.11.2017 13:00
125.307,75 RON

COTA de 1/2 din imobilul situat în Bucureşti, Şos. Odăi nr. 197, sector 1, compus din teren în suprafaţă totală de 1.500 m.p., conform actelor de proprietate (1.499 m.p.. conform măsurătorilor), identificat cu număr cadastral 212300, întabulat în

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
20.10.2017
Casa
Municipiul București, București
Data licitație: 20.11.2017 10:00
326.995,50 RON

teren si constructie: cota-parte de 1/2 din terenul in suprafata totala de 127,95 mp, conform actelor de proprietate, respectiv suprafata de 136 mp, conform documentatiei cadastrale si anume 63,975 mp, conform actelor de proprietate, respectiv 68 mp,

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
20.10.2017
Apartament
Municipiul București, București
Data licitație: 03.11.2017 11:00
264.975,00 RON

Imobil inscris in C.F. nr. 227034-C1-U33 (CF vechi 70444), localitatea Bucuresti sector 2 - apartament compus din 4 camere si dependinte, avand SU de 84,06 mp; cota teren indiviziune 12,71 mp si dependinte

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
20.10.2017
Apartament
Municipiul București, București
Data licitație: 20.11.2017 13:30
131.063,25 RON

Apartament cu 3 (trei) camere de locuit si dependinte, cu o suprafata construita de 81,70 mp, suprafata utila de 63.59 mp, suprafata indiviza spatii comune 8,25 mp, precum si asupra terenului aferent in suprafata indiviza de 15.27 mp.

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
19.10.2017
Apartament
Municipiul București, București
Data licitație: 10.11.2017 11:30
264.071,33 RON
59.250,00 EUR

Imobilul situat în Bucureşti, Str. Armoniei nr. 5, et. 1, ap. 2, Sector 2, compus din trei camere şi dependinţe, hol, culoar, bucătărie, baie, balcon în SU=68,08 mp împreună cu cota indiviză de 33,21% din părţile şi dependinţele comune ale imobilului

Cauțiune
10%
TVA
19%
Data publicație
19.10.2017
Apartament
Municipiul București, București
Data licitație: 06.11.2017 09:30
23.000,00 RON

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
19.10.2017
Apartament
Municipiul București, București
Data licitație: 11.12.2017 13:00
326.200,50 RON

vânzarea la licitaţie publică a imobilului, situat în Bucureşti, str. Demnităţii nr. 23B, sector 1, identificat cu nr. cadastral 231420, întabulat în Cartea Funciară nr. 231420 a Sectorului 1 Bucureşti, compus din teren în suprafaţă de 160 m.p. şi co

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
18.10.2017
Apartament
Municipiul București, București
Data licitație: 23.11.2017 13:00
138.296,25 RON

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
18.10.2017