Au fost gasite in total 12 rezultate!
Categorie : Casa
Judet: Giurgiu
Localitate:
Casa
Braniștea, Giurgiu
Data licitație: 23.07.2019 15:00
53.700,00 RON

Teren in suprafata totala de 1246 mp - CC 762 mp, arabil 484 mp si constructia cu destinatia de casa de locuit compusa din 4 (patru) camere in suprafata de 92 mp si anexa in suprafata de 79 mp, construite din paianta, invelite cu tabla si eternita, s

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
04.06.2019
Casa
Giurgiu, Giurgiu
Data licitație: 10.07.2019 11:00
160.812,00 RON
33.750,00 EUR

Teren intravilan in suprafata de 451 mp (din masuratori) si 397 mp (din acte) si constructia compusa din 4 camere, 3 bucatarii, 3 holuri, baie, camara, wc, un bar si magazin mixt, situat in Giurgiu, str. Pastorului nr. 2, judetul Giurgiu.

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
03.06.2019
Casa
Izvoarele, Giurgiu
Data licitație: 26.06.2019 11:30
109.360,00 RON

teren in suprafata de 800 mp si constructia edificata pe acesta compusa din 5 camere si dependinte in suprafata construita de 226,86 mp situat in Comuna Izvoarele, jud.Giurgiu, identificat cu nr.cadastral 11, inscris in CF nr. 30654,

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
03.06.2019
Casa
Chiriacu, Giurgiu
Data licitație: 10.07.2019 12:30
351.115,50 RON

teren intravilan in suprafata de 2379 mp(1278 mp curti constructii, 1101 mp arabil) si constructiile situate pe acesta, respectiv: C1- Conctructii de locuinte, cu suprafata suprafata din acte de 149 mp )masurata - 100 mp- constructii dezafectate; C2-

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
30.05.2019
Casa
Palanca, Giurgiu
Data licitație: 25.07.2019 11:00
136.271,40 RON

teren intravilan in suprafata de 459 mp si constructie identificata pe acesta – casa de locuit C2, avand regim de inaltime S+P+1, cu o suprafata construita la sol de 160,12 mp si suprafata totala de 295,00 mp (inclusiv terasa exterioara) si teren int

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
29.05.2019
Casa
Novaci, Giurgiu
Data licitație: 10.07.2019 14:30
242.452,50 RON

Teren in suprafata de 707 mp din acte (709 mp din masuratorile cadastrale) si constructiile edificate pe acesta C1-locuinta, cu regim de inaltime P+M, cu o suprafata construita de 123,00 mp, C2-terasa, cu o suprafata construita de 17,00 mp si C3-WC,

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
29.05.2019
Casa
Giurgiu, Giurgiu
Data licitație: 26.06.2019 11:30
107.176,00 RON

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
27.05.2019
Casa
Giurgiu, Giurgiu
Data licitație: 19.06.2019 14:30
146.250,00 RON

Imobilul este compus din teren si constructii, situat in intravilanul loc. Giurgiu, teren in suprafata de 196 mp, si constructii - C1, locuinta in suprafata de 97,82 mp, C2, locuinta in suprafata de 22,39mp, C3 - anexa in suprafata de 4,69 mp.

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
13.05.2019
Casa
Giurgiu, Giurgiu
Data licitație: 19.06.2019 14:00
177.000,00 RON

Imobilul este compus din teren intravilan, suprafata de 339 mp, si casa de locuit, suprafata de 112,40 mp, suprafata utila 84,06mp.

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
13.05.2019
Casa
Giurgiu, Giurgiu
Data licitație: 19.06.2019 13:30
76.875,00 RON

Imobil compus din teren si constructie. Terenul este in suprafata de 217 mp conform masuratori. Constructia C1 are destinatia de locuinta, suprafata 79,33 mp, parter.

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
13.05.2019