Au fost gasite in total 35 rezultate!
Categorie :
Judet: Gorj
Localitate:
Casa
Târgu Jiu, Gorj
Data licitație: 14.11.2017 10:30
351.150,00 RON

imobilului situat inTargu Jiu, B-dul Ecaterina Teodoroiu, nr.452A, judet Gorj, constand in teren intravilan curti constructii (519mp), teren arabil (125mp) si vie(260mp) in suprafata de 904mp, cu constructia locuinta P+M in suprafata de 185mp si ane

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
16.10.2017
Spatii comerciale
Târgu Jiu, Gorj
Data licitație: 14.11.2017 10:00
67.725,00 RON

imobilului situat inTargu Jiu, B-dul Ecaterina Teodoroiu, nr.452A, judet Gorj, constand in teren intravilan in suprafata de 90mp cu constructie spatiu comercial in suprafata de 44,82mp, cu numar cadastral 35433 si 35433-C1, inscris in CF 35433 a Loca

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
16.10.2017
Apartament
Mătăsari, Gorj
Data licitație: 14.11.2017 09:00
11.048,00 RON

imobilului situat in localitatea Matasari, str.Pietii, bl.2, sc.1, ap.19, judet Gorj, constand in apartament compus din doua camere si dependinte cu suprafata utila de 42,39mp si balcon cu suprafata de 3,90mp, inscris in CF nr.35292-C1-U1 a locali

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
16.10.2017
Apartament
Motru, Gorj
Data licitație: 02.11.2017 12:00
20.000,00 RON

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
11.10.2017
Apartament
Motru, Gorj
Data licitație: 30.10.2017 11:00
33.000,00 RON

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
11.10.2017
Casa
Dănești, Gorj
Data licitație: 13.11.2017 11:00
396.450,00 RON

teren 2000 mp din care 700 mp curti constructii , 1300 mp arabil si casa P+M cu Sc 181 mp Su 212,45 mp situat in com Danesti, sat Bucureasa Jud Gorj

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
09.10.2017
Spatii comerciale
Valea Perilor, Gorj
Data licitație: 30.10.2017 10:00
85.248,00 RON

spatiu comercial- 124,93 mp - bar, 2 separee, birou, magazin, magazie

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
09.10.2017
Apartament
Rovinari, Gorj
Data licitație: 09.11.2017 10:00
61.600,00 RON

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
05.10.2017
Apartament
Motru, Gorj
Data licitație: 23.10.2017 11:00
45.424,50 RON

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
05.10.2017
Apartament
Motru, Gorj
Data licitație: 07.11.2017 11:00
34.400,00 RON

APARTAMENT CU DOUA CAMERE SI DEPENDINTE

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
04.10.2017