Au fost gasite in total 3 rezultate!
Categorie : Spatii comerciale
Judet: Gorj
Localitate:
Spatii comerciale
Târgu Jiu, Gorj
Data licitație: 11.06.2019 10:30
380.100,00 RON

service auto cu suprafata construita la sol de 529 mp si teren aferent situat in TgjIU STR. Francisc Milosescu nr. 34 Gorj

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
13.05.2019
Spatii comerciale
Târgu Jiu, Gorj
Data licitație: 04.06.2019 09:00
67.725,00 RON

vanzarea la licitatia publica a imobilului situat inTargu Jiu, B-dul Ecaterina Teodoroiu, nr.452A, judet Gorj, constand in teren intravilan in suprafata de 90mp cu constructie spatiu comercial in suprafata de 44,82mp, cu numar cadastral 35433 si 3543

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
06.05.2019
Spatii comerciale
Valea Perilor, Gorj
Data licitație: 27.05.2019 10:00
85.248,00 RON

spatiu comercial- 124,93 mp - bar, 2 separee, birou, magazin, magazie situat in Valea Perilor, com Catunele, jud Gorj

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
02.05.2019