Au fost gasite in total 47 rezultate!
Categorie :
Judet: Mehedinți
Localitate:
Teren
Vânju Mare, Mehedinți
Data licitație: 15.11.2018 13:00
3.975,00 RON

teren extravilan in suprafata de 4895 mp, inscris in CF 52822 UAT Vanju Mare

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
17.10.2018
Teren
Vânju Mare, Mehedinți
Data licitație: 15.11.2018 12:00
2.175,00 RON

teren extravilan in suprafata de 2692 MP inscris in CF 52803 UAT VAnju Mare

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
17.10.2018
Teren
Devesel, Mehedinți
Data licitație: 27.11.2018 10:30
30.405,00 RON

TEREN EXTRAVILAN, SUPRAFATA=9.897 MP

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
12.10.2018
Teren
Drobeta-Turnu Severin, Mehedinți
Data licitație: 27.11.2018 10:00
52.500,00 RON

TEREN INTRAVILAN ARABIL, S.=1807 MP

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
12.10.2018
Casa
Drobeta-Turnu Severin, Mehedinți
Data licitație: 07.11.2018 12:30
490.163,00 RON

TEREN INTRAVILAN ARABIL, S.=1807 MP

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
11.10.2018
Teren
Drobeta-Turnu Severin, Mehedinți
Data licitație: 05.11.2018 12:00
163.795,00 RON

TEREN IN SUPRAFATA DE 9.811 MP

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
11.10.2018
Teren
Drobeta-Turnu Severin, Mehedinți
Data licitație: 05.11.2018 12:00
72.323,00 RON

TEREN IN SUPRAFATA DE 4.332 MP

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
11.10.2018
Teren
Orșova, Mehedinți
Data licitație: 05.11.2018 12:00
157.046,00 RON

TEREN CASA

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
11.10.2018
Alte bunuri
Drobeta-Turnu Severin, Mehedinți
Data licitație: 05.11.2018 12:00
87.225,00 RON

ATELIER/ HALA

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
11.10.2018
Casa
Drobeta-Turnu Severin, Mehedinți
Data licitație: 05.11.2018 12:00
1.099.386,00 RON

TEREN IN SUPRAFATA DE 935 MP + CASA P+3E+M

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
11.10.2018