Au fost gasite in total 36 rezultate!
Categorie :
Judet: Satu Mare
Localitate:
Casa
Odoreu, Satu Mare
Data licitație: 14.03.2019 11:00
84.910,50 RON

teren 745 mp, 80 mp suprafata construita

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
21.02.2019
Teren
Livada, Satu Mare
Data licitație: 21.03.2019 09:30
18.300,00 RON

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
20.02.2019
Casa
Livada Mică, Satu Mare
Data licitație: 21.03.2019 09:00
182.300,00 RON

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
20.02.2019
Casa
Certeze, Satu Mare
Data licitație: 28.02.2019 10:00
208.800,00 RON

Casa P+1 in su 155mp si teren intravilan in su 5816 np

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
18.02.2019
Casa
Satu Mare, Satu Mare
Data licitație: 06.03.2019 10:30
240.098,27 RON
50.390,00 EUR

teren intravilan identificat cu nr cad.181357 ce in natura reprezinta teren cu destinatia curti, constructii-teren imprejmuit in suprafata totala de 369 mp impreuna cu casa de locuit tip P+M costruita in 2010, in suprafata construita la sol 129 mp, s

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
14.02.2019
Teren
Lazuri, Satu Mare
Data licitație: 19.03.2019 11:00
67.183,68 RON
14.100,00 EUR

teren arabil intravilan, in suprafata de 846 mp, avand nr cad. 100897 cu nr cad. vechi 2298, inscris in CF n. 100897 Lazuri cu nr CF vechi. 991 N Lazuri

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
13.02.2019
Casa
Bixad, Satu Mare
Data licitație: 19.03.2019 12:30
197.739,20 RON
41.500,00 EUR

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
12.02.2019
Casa
Negrești-Oaș, Satu Mare
Data licitație: 19.03.2019 12:15
170.341,60 RON
35.750,00 EUR

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
12.02.2019
Casa
Negrești-Oaș, Satu Mare
Data licitație: 19.03.2019 12:00
764.750,40 RON
160.500,00 EUR

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
12.02.2019
Teren
Moftinu Mare, Satu Mare
Data licitație: 19.03.2019 10:30
11.078,16 RON
2.325,00 EUR

teren in suprafata de 1.348 mp sutiat in Moftinu Mare, FN, jud.Satu Mare inscris in CF nr.102365 Moftin (Nr. CF vechi 1579 Moftinu Mare) de sub A1 avand nr. top: 1/1 a Moftinu Mare

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
12.02.2019